Velkommen

Varde AS er en moderne attføringsbedrift sentralt lokalisert i Kristiansund. Bedriften er en av de største arbeidsgiverne i Kristiansund med 127 faste stillinger.

Bedriften har i tillegg ca. 200 personer i ulike arbeidsmarkedstiltak.

Varde tilbyr et bredt spekter av tjenester og produkter innenfor attføring og arbeidsrettet rehabilitering, kurs og utdanning, mekanisk industriproduksjon, treprodukter, catering og frukt, kopiering, pc-verksted, gaver og interiør.

Bedriften er sertifisert etter den europeiske kvalitetssikringsstandarden for velferdstjenester EQUASS.

Vår mekaniske industriproduksjon er sertifisert iht. ISO 9001 og kvalifisert i Achilles Felles Kvalifikasjonsordning.

kristiansund2 1400