Truckkurs

Kurs for truckførere

Sertifisert sikkerhetsopplæring i hht. gjeldende forskrift

TRUCK t.o.m. 10 TONN i klassene

T1 Lavløftende palletruck
T4 Motvektstruck
I tilleg kan du oppnå sertifikat i følgende klasser:
T2 Skyvemasttruck - med fadderavtale ved bedrift
T3 Sidestablende / høytløftende truck - med fadderavtale ved bedrift
T5 Sidelaster - med fadderavtale ved bedrift
C1 Teleskopbomtruck - teorikurs og praksis
C2 Teleskopbomtruck - tilleggsteori og praksis

 

Kurset er modulbasert og består av:

Modul 1.1:

Grunnkunnskap

8 timers teoretisk opplæring med skriftlig teoretisk eksamen.
Modul 2.2: Løfte- og stabelvogner for gods. Truck
14 timers teoretisk opplæring med skriftlig teoretisk eksamen.
Modul 3.2: Løfte- og stabelvogner for gods. Truck
6 timers grunnlegende praktisk opplæring.
Modul 4.2: Løfte- og stabelvogner for gods. Truck
14 timers praktisk kjøreopplæring med praktisk eksamen - Fadderordning på praksis 20 timer.
 Bestått praktisk prøve på aktuelle truck-klasser vil gi grunnlag for utstedelse av kompetansebevis for truckførere.


 

Ved behov vil Varde AS tilrettelegge opplæringen for den enkelte så langt dette er praktisk mulig innenfor de begrensninger som er gitt i lovverket.

 

KURSPLAN 2013

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Aug Sep Okt Nov Des
  uke uke uke uke uke uke uke uke uke uke uke
Oppstart grunnkurs truck   06 12 17       35 41