Telefon:  (+47) 71 57 21 00
E-post:  

Velkommen til Varde as

Varde sin kjernevirksomhet er å bidra til at personer som står utenfor arbeidslivet kommer i arbeid og at personer som står i fare for å falle ut av arbeidsmarkedet opprettholder jobben. Store deler av vårt arbeid foregår i tett samarbeid med NAV og regionalt næringsliv. Vi kan bidra i forhold til opplæring og kvalifisering, arbeidstrening og arbeidsformidling med tett oppfølging av både arbeidstaker og arbeidsgiver. Våre produksjonsavdelinger omfatter bl.a. produksjon og salg av skipsutstyr og mekanisk skreddersøm, lekeplassutstyr og catering.
Du finner oss på Løkkemyra og Sødalen i Kristiansund.